Privacy verklaring

1. De koper kan vrijblijvend kennis nemen van de beschikbare goederen en de daaraan gekoppelde prijzen, zonder enige vorm van registratie of uitwisseling van persoonsgegevens.


2. Alvorens tot een online bestelling te kunnen overgaan, dient de koper zich evenwel te registreren. De koper kan zelf een login en wachtwoord kiezen. De koper dient zijn naam, voornaam, adres en e-mailadres op de site in te vullen. De gebruiker/koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord.

3. De door de koper verstrekte persoonsgegevens zullen door de verkoper enkel verwerkt worden met het oog op het afhandelen van de geplaatste bestellingen


4. De door de verkoper verzamelde persoongegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Onder geen beding worden persoonsgegevens
 aan een derde verstrekt, behoudens en voor zover strikt noodzakelijk aan de tussenpersonen die voor het vervoer van de goederen instaan.


5. U hebt op elk moment toegang tot alle informatie u aangaande, en het recht deze informatie op elk moment te wijzigen, conform aan de Europese teksten en de nationaal geldende wetten (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978). U kunt op elk moment bij COOKage uw verzoek indienen om alle informatie u aangaande te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek uw gegevens wijzigen. Als u hiervoor gekozen hebt bij uw inschrijving op de Site, ontvangt u promotionele e-mails met nieuwtjes, opruimingsaanbiedingen, exclusieve acties, koopjes U kunt op elk moment ervoor kiezen geen e-mail van ons te ontvangen door u op de site af te melden voor de nieuwsbrief.

Terug